PHP Değişkenleri

Değişken nedir?

Değişkenler en basit tanımı ile bir verinin saklanmasında kullanılan hafıza alanıdır.

PHP dilinde değişken tanımlarken değişkenin tipini belirtmenize gerek yoktur. PHP motoru değişken tipini otomatik olarak atamaktadır. Ve kesinlikle tanımlanan değişken $ (dolar) işareti ile başlamak zorundadır.

Her programlama dilinde olduğu gibi PHP’de de değişken tanımlarken uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar;

  • Mutlaka $ (dolar) işareti ile başlamalıdır. Bu işaret ile PHP motoru bunun bir değişken olduğunu otomatik tanımaktadır.
  • Değişkenler İngilizce karakterler, sayılar ve _ (alt çizgi) karakterinden oluşabilir.
  • Bir sayı ile başlayamaz ve boşluk karakteri içeremez.
  • PHP yorumlayıcısı tarafından yasaklanan isimlerden oluşamaz. Bu yasaklanan isimler PHP tarafından kullanılan sınıf isimleri ve ön tanımlı sabitlere verilen isimlerdir. (M_PI, file, class, function gibi..)
  • Değişkenler büyük ve küçük harflere duyarlı olduğu için örneğin $ad ve $Ad değişkenleri birbirinden farklı yorumlanır. Dolayısıyla değişkenler tanımlandığı isim ile çağrılmalıdır.

Örnek değişken isimleri; $program, $_php, $veri_tabani, $basit1dil


Değişken atama,düzenleme ve silme

Değer atama işlemini en basitinden ilkokulda öğrendiğimiz “=”  operatörü ile yapıyoruz.

Eşittir işareti tüm güncel programlama dillerinde aynı görevi görüyor. Günümüzde kullanılan programlama dillerinde değer atama ve düzenleme işlemi bu operatör ile yapılıyor. Çünkü aklın yolu birdir.

Şimdi $okul_kutuphanesi değişkenine kitap değerini atayalım.

<?php
$okul_kutuphanesi = "kitap";
echo $okul_kutuphanesi;
?>

Ekranda kitap yazar.


Değişkenlere atayacağınız değerlere göre tırnak işareti koyup koymayacağınızı belirleyebilirsiniz. Örneğin atayacağınız değer rakam ise tırnak içine almasanız da olur. Fakat bu değer yazı ise kesinlikle tırnak içine almalısınız.

Şöyle bir örnek ile bunu pekiştirelim.

<?php
$sayi = 500;
$adres = "yazı tırnak içinde yazılır";
$yil = 2016;
$x = 20;
?>

Yazıyı tırnak içinde yazmazsanız eğer kodu çalıştırdığınızda hata ile karşılaşırsınız. Çünkü PHP’de tırnak içine alınmayan değerler ya matematiksel ya da mantıksal olmak zorundadır.


Gelelim değişken değiştirmeye; Atadığımız değere en son hangi değeri verdiysek ekranda o yazar.

Örneğin;

<?php
$okul_kutuphanesi = "kitap";
// şuan okul_kutuphanesi değişkeninde kitap değeri var
 
$okul_kutuphanesi = "gazete";
// şuan ise gazete değeri var
 
echo $okul_kutuphanesi;
?>

Değişkene en son “gazete” değeri atadığımız için PHP motoru en son değeri otomatik olarak ekrana yazdırır. Yani ekranda gazete yazar.


Bir değişkeni silmek veya onu kullanım dışı bırakmak için unset() fonksiyonu kullanılır. Örneğin;

<?php
$okul_kutuphanesi = "kitap";
unset($okul_kutuphanesi);
// artık okul_kutuphanesi diye bir değişken yok
?>

Şimdiye kadar değişken atama, düzenleme ve silme olayını işledik. Olayı anladık ve örnekler yaptık. Eğer anlamadıysanız baştan okuyabilir, anlamadığınız yerleri yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere 🙂

PHP Değişkenleri” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir