Otobus-Bileti.Com ile Çırağan Sarayına Gidin

Değerli tatilseverler ve gezgin ruhlu site ziyaretçileri bu yaz size Otobus-Bileti.Com ile Çırağan Sarayına gitmenizi tavsiye ediyorum. Otobüs bileti sitesi ülkemizde en ucuz otobüs bileti satış platformu, bu yönüyle tatilinize hesaplı bir başlangıç yapmış olacaksınız.
Bugün, Boğaziçi’nde bir yara izi gibi duran Çırağan Sarayı’nın yerinde, bundan yüzlerce yıl önce Kazancıoğlu Bahçesi diye anılan bir bahçe vardı. Sonradan IV. Sultan Murat, burasını, kızı Kaya Sultan’a hediye etmiştir. Burada yapılan ilk yalının Kaya Sultan’a ait olduğu söylenir.
Bu yalı sonraları ihmal edilmiş, fakat Sultan Ahmet, padişah ölünce (1703) buraya bir saray yaptırmıştır. 1717 – 1718 yıllarında, İstanbul’daki İngiliz elçisi Montaque’nün eşi Lady Moııtaque, bu saraydan şöyle bahseder:
«Size, burayı tasvir etmek istiyorum… Saray, deniz kenarında bulunabilecek mevkilerin en güzelinde… Mevkiye, ağaçlık bir tepe hakim, Saray, son derece büyük, Kapıcı, 800 odasının olduğunu söyledi, Odaları saymadım. Fakat pek çok oda olduğuna hiç züphe yok. Mermer, yaldız ve boyanın en inceleri, bol bol sarfedildi. Pencerelerinin camları, İngiltere’nin en birinci billurundan yapıldı. Koca Osmanlı İmparatorluğu’nun geliri, sanki buraya akıtılmış».

Otobus-bileti.com ile En İnanılmaz Geziler

Sultan Ahmet zamanında, Lale Devri eğlencelerine sahne olan saray, I. Mahmut’un ilk saltanat yıllarında ihmale uğradı. Fakat beş. altı yıl sonra tamir edilerek yeniden kullanılmaya başlandı.

Saray, XVIII. yüzyılın sonlarına doğru, III. Selim’in kız kardeşi Beyhan Sultaıı’a verildiyse de, sultan, bunu padişaha devretti. III. Sultan Selini de, sarayın tamiri ve genişletilmesi için geniş ölçüde teşebbüse girişti. 1803- 1804 yıllarında tamirat ve ilaveler bitmiş bulunuyordu.
III. Selim’en sonra Çırağan Sarayı, II. Mahmut zamanında, yazlık saray olarak kullanıldı. 1836 yılında, sarayın yanında bulunan Hanım Kadın Mescidi ve bir okul yıktırılarak saha genişletildi. Burada yepyeni bir saray inşa edildi (1839).
(•) Kürşat Ekrem Uykucu, Çırağan Sarayı, Tarih Mecmuası:
(1) Evliya Çelebi, Seyahatname, I., 448.
(2) Ahmet Refik, Sark Mektupları, 142 vd.

Saray tamamlandığı yıl 2. Mahmut, Çalıca’da öldüğünden, tahta çıkan Abdulmecit, kış mevsiminden sonra Çıragan’ı, yazlık saray olarak kullanmıştır. Mevsime göre saray değiştiren genç padişah, Çırağan Sarayına yerleştikten sonra, babasının inşa tarihlerini Ziver Efendiye değiştirtmiştir.

Sarayda (1850- 1858) tarihleri arasında yapılan iç ve dış değişiklikleri şair Leyla Hanım ve Yusuf Razi Boy şöyle anlatmaktadırlar:
Bu eski Çırağan Sarayı da, sonuncusu gibi, bütünüyle birlikte Kuzeydoğudan Ortaköy, güneybatıdan Beşiktaş semtleri arasında hemen tüm sahili işgal ediyordu. Burada, kuzeyden güneye doğru beş ayrı bina uzanmaktaydı.
— Kabul resmi (muayeden daireleri ve mabeyniki, burada mabeyinciler, katipler erkanından edaları bulunmaktaydı.
— Padişahın hususi daireleri.
— Harem-i Hümayûn daireleri.
— On kadar odası olan küçük bir bina.
– Yeraltı dairesi.

Otobus-bileti.com elinizin altındaki İstanbul rehberi niteliğindeki otobüs bileti satış ve gezi sitesidir.

Otobus-Bileti.Com ile Çırağan Sarayına Gidin” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir