HTML Sayfasına Css Ekleme

Bir Html sayfası kodladınız ve henüz CSS kullanımına başlamadınız. Önce CSS tanımlaması için HTML sayfanıza “HEAD” etiketleri arasına style tanımlaması yapmalısınız. Yukarıda örnekte style içerisine yazdığımız kodlar sayfasının stilini değiştirmiştir. Burada a elementine müdahale etmiş olduk. Sayfanın içinde istediğiniz kümeye bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Fakat…

CSS Terimleri

CSS ile gerçekten güzel işler çıkarma gibi bir amacımız var ise kavramlarının hayatımıza tam olarak girmesi gerekiyor. İlk öğrenmemiz ve bakmamız gereken konulardan biri de özellik kavramıdır. Yukarıdaki örnekte var olan text-align, float ve color birer özelliktir. Bu özellikler ile atanan öğenin nasıl gösterileceği belirlenir….

XHTML Nedir?

İlk olarak XHTML’in açılımına bakacak olursak “Extensible Hyper Text Markup Language” yani “Genişletilebilir Zengin Metin İşaretleri Dili” anlamına gelir. HTML ve XML’in birleşiminden oluşur. Kısaca HTML’in XML sözdizimine göre düzenlenmesidir. Kısaca örneklendirmek gerekirse; Yukarıda ki örneğe baktığımızda div elementi önce adı ile açılıyor ve ardından…

CSS Giriş

CSS Nedir? sorusunu cevaplayacak olursak, Türkçe anlamı ile stil şablonları anlamına gelir. CSS ile web sayfalarınızda metinlerin renk, font, büyüklük gibi özelliklerini değiştirebilir ve stil verebilirsiniz. CSS’in avantajlarını sıralamak gerekirse: Birden fazla elemente aynı stili uygulamak istediğinizde tek bir kod ile istediğiniz tüm elementlere aynı…

CSS Nedir? CSS Kodları ve CSS Dersleri

CSS (Cascading Style Sheets), Türkçe’ye basamaklı stil şablonları olarak çevrilebilir. HTML‘in yanında şekillendirme açısından geniş olanaklar sağlayan web teknolojisidir. CSS, HTML nesnelerini tanımlamamıza yardımcı olur. Renk, yazı tipi, yazı boyutu gibi birçok özelliği değiştirmemize ve çeşitlendirmemize olanak sağlar. Uyumlu renk ve yazı tiplerini sürekli belirtmek yerine…