XHTML Nedir?

1 Haziran 2017

İlk olarak XHTML'in açılımına bakacak olursak "Extensible Hyper Text Markup Language" yani "Genişletilebilir Zengin Metin İşaretleri Dili" anlamına gelir. HTML ve XML'in birleşiminden oluşur. Kısaca HTML'in XML sözdizimine göre düzenlenmesidir. Kısaca örneklendirmek gerekirse; <div> CSS Dersleri </div> Yukarıda ki örneğe baktığımızda div elementi önce adı ile açılıyor ve ardından işaretini içerecek şekilde kapanıyor ve bunun gibi birçok element ...

CONTINUE READING