CSS ID Kullanımı

ID, tek bir element için kullanılan tanımlamaya verilen isimdir. Verilen ID değeri tek ve benzersiz olmalıdır. Tek bir elemente tanımlandığı için class gibi birden fazla elementte kullanılamaz. Örnek verecek olursak; İlgili div’e bir ID tanımladık. Artık div’in ID değeri merhaba’dır. *ID değerleri rakamla başlamaz harfle…