HTML Sayfasına Css Ekleme

Bir Html sayfası kodladınız ve henüz CSS kullanımına başlamadınız. Önce CSS tanımlaması için HTML sayfanıza “HEAD” etiketleri arasına style tanımlaması yapmalısınız. Yukarıda örnekte style içerisine yazdığımız kodlar sayfasının stilini değiştirmiştir. Burada a elementine müdahale etmiş olduk. Sayfanın içinde istediğiniz kümeye bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Fakat…