HTML Başlık Etiketleri

22 Mayıs 2017

Html başlık etiketlerini metin içerisinde başlığı yazmak ve tanımlamak için kullanıyoruz. Temelde "h" etiketlerinden oluşan bu etiketlerde "Hx" ifadesi söz konusudur. İfadede ki "x", 1 ile 6 arasında değer alan bir tam sayıdır. Bu etikette en büyük yazı boyutu "h1" iken, en küçük yazı boyutu ise "h6"dır. <html> <head> <title></title> <meta charset="utf-8 /> </head> <body> <h1>İbrahim Tatar</h1> <h2>İbrahim Tatar</h2> <h3>İbrahim Tatar</h3> <h4>İbrahim Tatar</h4> <h5>İbrahim Tatar</h5> <h6>İbrahim Tatar</h6> </body> </html>

CONTINUE READING